سەرەکی    »     پرسیار و وەڵامەکان

پرسیار و وەڵامەکان - ماڵپەڕى دکتۆر عبداللطیف أحمد مصطفی
هەموو هاووپۆلەکان
هاووپۆلی پرسیارەکان
عەقیدە و مەنهەج ژمارەی پرسیارەکان: ٢٧
دەستنوێژ و نوێژ ژمارەی پرسیارەکان: ٩
زەکات و سەرفیترە ژمارەی پرسیارەکان: ١
ڕۆژوو ژمارەی پرسیارەکان: ٠
حەج و عەمرە ژمارەی پرسیارەکان: ٠
هەمەجۆر ژمارەی پرسیارەکان: ٤٢