سەرەکی    »     وتار و دەرسە دەنگیەکان     »     فقه     »    شیکردنەوەی پەرتووکی (من مباحث أصول الفقه)

شیکردنەوەی پەرتووکی (من مباحث أصول الفقه) - ماڵپەڕى دکتۆر عبداللطیف أحمد مصطفی
شیکردنەوەی پەرتووکی (من مباحث أصول الفقه)
ناونیشان داگرتن گوێگرتن
١ - وانەی ١ - شیکردنەوەی پەرتووکی (من مباحث أصول الفقه)
٢ - وانەی ٢ - شیکردنەوەی پەرتووکی (من مباحث أصول الفقه)
٣ - وانەی ٣ - شیکردنەوەی پەرتووکی (من مباحث أصول الفقه)
٤ - وانەی ٤ - شیکردنەوەی پەرتووکی (من مباحث أصول الفقه)
٥ - وانەی ٥ - شیکردنەوەی پەرتووکی (من مباحث أصول الفقه)
٦ - وانەی ٦ - شیکردنەوەی پەرتووکی (من مباحث أصول الفقه)