سەرەکی    »     وتار و دەرسە دەنگیەکان     »     فقه     »    شیکردنەوەی پەرتووکی (قواعد معرفة البدع)

شیکردنەوەی پەرتووکی (قواعد معرفة البدع) - ماڵپەڕى دکتۆر عبداللطیف أحمد مصطفی
شیکردنەوەی پەرتووکی (قواعد معرفة البدع)
ناونیشان داگرتن گوێگرتن
١ - وانەی ٠ - شیکردنەوەی پەرتووکی (قواعد معرفة البدع)
٢ - وانەی ١ - شیکردنەوەی پەرتووکی (قواعد معرفة البدع)
٣ - وانەی ٢ - شیکردنەوەی پەرتووکی (قواعد معرفة البدع)
٤ - وانەی ٣ - شیکردنەوەی پەرتووکی (قواعد معرفة البدع)
٥ - وانەی ٤ - شیکردنەوەی پەرتووکی (قواعد معرفة البدع)
٦ - وانەی ٥ - شیکردنەوەی پەرتووکی (قواعد معرفة البدع)
٧ - وانەی ٦ - شیکردنەوەی پەرتووکی (قواعد معرفة البدع)
٨ - وانەی ٧ - شیکردنەوەی پەرتووکی (قواعد معرفة البدع)
٩ - وانەی ٨ - شیکردنەوەی پەرتووکی (قواعد معرفة البدع)
١٠ - وانەی ٩ - شیکردنەوەی پەرتووکی (قواعد معرفة البدع)
١١ - وانەی ١٠ - شیکردنەوەی پەرتووکی (قواعد معرفة البدع)
١٢ - وانەی ١١ - شیکردنەوەی پەرتووکی (قواعد معرفة البدع)
١٣ - وانەی ١٢ - شیکردنەوەی پەرتووکی (قواعد معرفة البدع)