سەرەکی    »     وتار و دەرسە دەنگیەکان     »     تەفسیر     »    تەفسیری جوزئی (١٧) ـ سورەتی (الحج)

تەفسیری جوزئی (١٧) ـ سورەتی (الحج) - ماڵپەڕى دکتۆر عبداللطیف أحمد مصطفی
تەفسیری جوزئی (١٧) ـ سورەتی (الحج)
ناونیشان داگرتن گوێگرتن
١ - وانەی ١ - تەفسیری جوزئی (١٧) ـ سورەتی (الحج)
٢ - وانەی ٢ - تەفسیری جوزئی (١٧) ـ سورەتی (الحج)
٣ - وانەی ٣ - تەفسیری جوزئی (١٧) ـ سورەتی (الحج)
٤ - وانەی ٤ - تەفسیری جوزئی (١٧) ـ سورەتی (الحج)
٥ - وانەی ٥ - تەفسیری جوزئی (١٧) ـ سورەتی (الحج)
٦ - وانەی ٦ - تەفسیری جوزئی (١٧) ـ سورەتی (الحج)
٧ - وانەی ٧ - تەفسیری جوزئی (١٧) ـ سورەتی (الحج)
٨ - وانەی ٨ - تەفسیری جوزئی (١٧) ـ سورەتی (الحج)
٩ - وانەی ٩ - تەفسیری جوزئی (١٧) ـ سورەتی (الحج)
١٠ - وانەی ١٠ - تەفسیری جوزئی (١٧) ـ سورەتی (الحج)