سەرەکی    »     وتار و دەرسە ڤیدیۆییەکان     »    تەفسیر    »    تەفسیری جوزئی (١) ـ سورەتی (البقرة)

تەفسیری جوزئی (١) ـ سورەتی (البقرة) - ماڵپەڕى دکتۆر عبداللطیف أحمد مصطفی
هەموو هاووپۆلەکان
تەفسیری جوزئی (١) ـ سورەتی (البقرة)
٢٨- تەفسیری جوزئی (١) ـ سورەتی (البقرة) ـ زنجیرەى (٢٨) y-NYp75eAo4
٢٧- تەفسیری جوزئی (١) ـ سورەتی (البقرة) ـ زنجیرەى (٢٧) b9buBWU4uts
٢٦- تەفسیری جوزئی (١) ـ سورەتی (البقرة) ـ زنجیرەى (٢٦) 8rGMIGpfQ8k
٢٥- تەفسیری جوزئی (١) ـ سورەتی (البقرة) ـ زنجیرەى (٢٥) PbT66UtXRQo
٢٤- تەفسیری جوزئی (١) ـ سورەتی (البقرة) ـ زنجیرەى (٢٤) b55R2UPinQU
٢٣- تەفسیری جوزئی (١) ـ سورەتی (البقرة) ـ زنجیرەى (٢٣) NwY_zD7vLEU
٢٢- تەفسیری جوزئی (١) ـ سورەتی (البقرة) ـ زنجیرەى (٢٢) sgiJfZ19ntU
٢١- تەفسیری جوزئی (١) ـ سورەتی (البقرة) ـ زنجیرەى (٢١) kT6Eq3kP2ZQ
٢٠- تەفسیری جوزئی (١) ـ سورەتی (البقرة) ـ زنجیرەى (٢٠) rXkvHy5_UWY
١٩- تەفسیری جوزئی (١) ـ سورەتی (البقرة) ـ زنجیرەى (١٩) uf2AfaJIWJk
١٨- تەفسیری جوزئی (١) ـ سورەتی (البقرة) ـ زنجیرەى (١٨) hksJcsmH5nI
١٧- تەفسیری جوزئی (١) ـ سورەتی (البقرة) ـ زنجیرەى (١٧) gtAnnGEoduc
١٦- تەفسیری جوزئی (١) ـ سورەتی (البقرة) ـ زنجیرەى (١٦) YS7tipct7Hg
١٥- تەفسیری جوزئی (١) ـ سورەتی (البقرة) ـ زنجیرەى (١٥) spuHcZA_V1I
١٤- تەفسیری جوزئی (١) ـ سورەتی (البقرة) ـ زنجیرەى (١٤) 5uUNMtCp8iA
١٣- تەفسیری جوزئی (١) ـ سورەتی (البقرة) ـ زنجیرەى (١٣) TyZ8TzExCgE
١٢- تەفسیری جوزئی (١) ـ سورەتی (البقرة) ـ زنجیرەى (١٢) l9GiAPKAj2U
١١- تەفسیری جوزئی (١) ـ سورەتی (البقرة) ـ زنجیرەى (١١) _ntsz2B6sqI
١٠- تەفسیری جوزئی (١) ـ سورەتی (البقرة) ـ زنجیرەى (١٠) i3uQEsKe604
٩- تەفسیری جوزئی (١) ـ سورەتی (البقرة) ـ زنجیرەى (٩) ZSCENhzXhwk
٨- تەفسیری جوزئی (١) ـ سورەتی (البقرة) ـ زنجیرەى (٨) DSSNN_dDvnI
٧- تەفسیری جوزئی (١) ـ سورەتی (البقرة) ـ زنجیرەى (٧) P11gEj-e78w
٦- تەفسیری جوزئی (١) ـ سورەتی (البقرة) ـ زنجیرەى (٦) Pi7zVamx6ow
٥- تەفسیری جوزئی (١) ـ سورەتی (البقرة) ـ زنجیرەى (٥) KwDajQ4UG-s
٤- تەفسیری جوزئی (١) ـ سورەتی (البقرة) ـ زنجیرەى (٤) KKPjF7G1jUE
٣- تەفسیری جوزئی (١) ـ سورەتی (البقرة) ـ زنجیرەى (٣) Gu6dwdPJOkA
٢- تەفسیری جوزئی (١) ـ سورەتی (البقرة) ـ زنجیرەى (٢) Fofl3N1YF2Y
١- تەفسیری جوزئی (١) ـ سورەتی (البقرة) ـ زنجیرەى (١)5MFN8G7ZVz0