سەرەکی    »     وتار و دەرسە ڤیدیۆییەکان     »    تەفسیر    »    تەفسیری جوزئی (٢) ـ سورەتی (البقرة)

تەفسیری جوزئی (٢) ـ سورەتی (البقرة) - ماڵپەڕى دکتۆر عبداللطیف أحمد مصطفی
هەموو هاووپۆلەکان
تەفسیری جوزئی (٢) ـ سورەتی (البقرة)
١٨- تەفسیری جوزئی (٢) ـ سورەتی (البقرة) ـ زنجیرەى (١٩) 6AXYE0XTl1o
١٧- تەفسیری جوزئی (٢) ـ سورەتی (البقرة) ـ زنجیرەى (١٨) jafkXD99P9Q
١٦- تەفسیری جوزئی (٢) ـ سورەتی (البقرة) ـ زنجیرەى (١٧) WMNOJ_uHo-g
١٥- تەفسیری جوزئی (٢) ـ سورەتی (البقرة) ـ زنجیرەى (١٥) 5R8SKXwCAsE
١٤- تەفسیری جوزئی (٢) ـ سورەتی (البقرة) ـ زنجیرەى (١٤) xCgjqGPklMc
١٣- تەفسیری جوزئی (٢) ـ سورەتی (البقرة) ـ زنجیرەى (١٣) aZ5BzuXC56Q
١٢- تەفسیری جوزئی (٢) ـ سورەتی (البقرة) ـ زنجیرەى (١٢) aaW8Ag0bqpU
١١- تەفسیری جوزئی (٢) ـ سورەتی (البقرة) ـ زنجیرەى (١١) _0NB7QwpTsQ
١٠- تەفسیری جوزئی (٢) ـ سورەتی (البقرة) ـ زنجیرەى (١٠) DSwq6gkieHk
٩- تەفسیری جوزئی (٢) ـ سورەتی (البقرة) ـ زنجیرەى (٩) jgWsJSAQRhM
٨- تەفسیری جوزئی (٢) ـ سورەتی (البقرة) ـ زنجیرەى (٨) LV4pLZcLf28
٧- تەفسیری جوزئی (٢) ـ سورەتی (البقرة) ـ زنجیرەى (٧) l1vJYWKS29s
٦- تەفسیری جوزئی (٢) ـ سورەتی (البقرة) ـ زنجیرەى (٦) aX_PKO2XHps
٥- تەفسیری جوزئی (٢) ـ سورەتی (البقرة) ـ زنجیرەى (٥) NZUee66Zf3o
٤- تەفسیری جوزئی (٢) ـ سورەتی (البقرة) ـ زنجیرەى (٤) hYD4ShZLh4k
٣- تەفسیری جوزئی (٢) ـ سورەتی (البقرة) ـ زنجیرەى (٣) MHteVz-7_HM
٢- تەفسیری جوزئی (٢) ـ سورەتی (البقرة) ـ زنجیرەى (٢) mEpISUBsG2U
١- تەفسیری جوزئی (٢) ـ سورەتی (البقرة) ـ زنجیرەى (١)yp3rzmUmZio