سەرەکی    »     وتار و دەرسە ڤیدیۆییەکان     »    تەفسیر    »    تەفسیری جوزئی (٢٧)

تەفسیری جوزئی (٢٧) - ماڵپەڕى دکتۆر عبداللطیف أحمد مصطفی
هەموو هاووپۆلەکان
تەفسیری جوزئی (٢٧)
٢١- تەفسیری جوزئی (٢٧) ـ زنجیرەى (٢١) X4ea_8zhXPw
٢٠- تەفسیری جوزئی (٢٧) ـ زنجیرەى (٢٠) kzDN2QCssgw
١٩- تەفسیری جوزئی (٢٧) ـ زنجیرەى (١٩) 68e-naDrMK8
١٨- تەفسیری جوزئی (٢٧) ـ زنجیرەى (١٨) _vDv8c68EE0
١٧- تەفسیری جوزئی (٢٧) ـ زنجیرەى (١٧) bF2a_uRYThc
١٦- تەفسیری جوزئی (٢٧) ـ زنجیرەى (١٦) vZ9an36YPCM
١٥- تەفسیری جوزئی (٢٧) ـ زنجیرەى (١٥) spmiMG6SCl8
١٤- تەفسیری جوزئی (٢٧) ـ زنجیرەى (١٤) I8pZhExz1NU
١٣- تەفسیری جوزئی (٢٧) ـ زنجیرەى (١٣) ivYfqZfwxIg
١٢- تەفسیری جوزئی (٢٧) ـ زنجیرەى (١٢) h29YVvAZjKc
١١- تەفسیری جوزئی (٢٧) ـ زنجیرەى (١١) 9KM5RlCfwUk
١٠- تەفسیری جوزئی (٢٧) ـ زنجیرەى (١٠) V4kM--0wds8
٩- تەفسیری جوزئی (٢٧) ـ زنجیرەى (٩) CHz5zqfnOok
٨- تەفسیری جوزئی (٢٧) ـ زنجیرەى (٨) sps26ao7-aQ
٧- تەفسیری جوزئی (٢٧) ـ زنجیرەى (٧) wp5ynkkAEsI
٦- تەفسیری جوزئی (٢٧) ـ زنجیرەى (٦) ULZMlyZoCS8
٥- تەفسیری جوزئی (٢٧) ـ زنجیرەى (٥) Bu7yBjwY2rM
٤- تەفسیری جوزئی (٢٧) ـ زنجیرەى (٤) wWzdK_75Iqs
٣- تەفسیری جوزئی (٢٧) ـ زنجیرەى (٣) RW9yqtsEkdE
٢- تەفسیری جوزئی (٢٧) ـ زنجیرەى (٢) q_mpVcrV4a8
١- تەفسیری جوزئی (٢٧) ـ زنجیرەى (١)FH1NkO-u9LQ